Statsbidrag för våldsförebyggande arbete

Bidrag enligt förordning om statsbidrag för våldsförebyggande arbete. Jämställdhetsmyndigheten får använda 41 500 000 kr för att fördela medel enligt förordning (2022:722) om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 juni 2024