Tystnadskulturer

Det är viktigt att allmänheten samarbetar med rättsväsendet, lämnar upplysningar och vittnar för att rättsprocesser ska fungera på ett bra sätt. Enligt rättsväsendet har det blivit svårare att få personer att vittna. Det talas om att tystnadskulturer råder i delar av befolkningen. Brottsförebyggande rådet, Brå, har tidigare visat att tystnadskulturer hos målsäganden och vittnen är en större utmaning än otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Brå ska belysa vad som gör att tystnadskulturer uppstår och upprätthålls, till exempel i socialt utsatta områden, inom organiserad brottslighet, vid relationsvåld och vid hedersrelaterat våld. Brå ska också lämna förslag på hur tystnadskulturer och övergrepp i rättssak ska kunna motverkas. 

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 01 oktober 2019

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete