Upprepat våld i nära relationer

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska göra en kunskapssammanställning om polisens metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. Brå ska bedöma om det finns metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld som kan införas i svenskt polisarbete – metoder som inte redan används men ligger inom ramen för Polismyndighetens uppdrag. Brå ska uppskatta vad det skulle kosta att införa sådana metoder och arbetssätt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 30 november 2017

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter