Utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention

Skolverket ska utvärdera programmet Mentors in Violence Prevention, MVP, som har använts i skolan. Skolverket ska ta reda på om programmet leder till förändringar av:
• stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld
• attityder och beteenden kopplade till pojkars våld

Myndigheten ska låta en extern forskare utvärdera effekterna av programmet MVP. Skolverkets utvärdering ska göras utifrån ett  jämställdhetsperspektiv, och uppmärksamma pojkars och unga mäns samt flickors och unga kvinnors attityder och beteenden kopplade till våld. Uppdraget ska utföras i samråd med riksorganisationen Män för jämställdhet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Folkhälsomyndigheten.

Startdatum: 01 april 2015

Slutdatum: 01 april 2018

Skolverket

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter