Utvärdera hjälptelefonen PrevenTell

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera hjälptelefonen PrevenTell. Myndigheten ska också utvärdera ett utbildningsprogram för yrkesverksamma som bedrivs av ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset. ANOVA är ett centrum för forskning, klinisk utredning och behandling inom områdena andrologi, sexualmedicin och transmedicin. I uppdraget ingår att undersöka hur hjälptelefon och utbildningsprogram har bedrivits i förhållande till vad regeringen har angett, i förhållande till verksamhetens ekonomiska förutsättningar och i förhållande till landstingens möjligheter att, med egna medel, utveckla verksamheten på nationell nivå.

Startdatum: 30 augusti 2018

Slutdatum: 29 mars 2019

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete