Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan början av 2000-talet innebär uppdraget att länsstyrelserna och flera andra myndigheter ska förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunerna har fått ett förtydligat ansvar för att stödja brottsoffer.

Länsstyrelsen Östergötland har en särskild roll i arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Därför handlar en del av utvärderingen om Länsstyrelsen Östergötland. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera länsstyrelsens:
• allmänna uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som den fick 2011
• ansvar att samordna och stödja arbetet hos övriga länsstyrelser, nationella myndigheter, kommuner, regioner och organisationer i civilsamhället
• arbete med det nationella kompetensteamet
• arbete med den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska också redogöra för hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har utvecklats och bedrivs i sex kommuner som var med i ett projekt 2011-2013. Kommunerna är Borlänge, Karlstad, Norrköping, Söderhamn, Umeå och Västerås.

Startdatum: 04 juli 2019

Slutdatum: 15 juni 2020

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete