Utvecklingsbehov samt handläggningsstöd för socialnämndernas arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska identifiera behov hos kommunernas socialnämnder när det gäller riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. MFoF ska också ta fram ett stöd för socialnämndernas handläggningsarbete.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 07 maj 2018

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter