Vägledning till kommuner och landsting för att uppskatta kostnaden av våld i nära relationer

Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning till kommuner och landsting. Vägledningen ska underlätta för kommuner och landsting att göra enhetliga uppskattningar av hur mycket det kostar för dem att ge insatser, hjälp och stöd till människor till följd av våld i nära relationer.

Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Kunskapsbaserat arbete