Artikelövning

Med hjälp av en den här övningen och du och din grupp på ett interaktivt sätt lära er om genus och ojämställdhet kopplat till det ämne som är aktuellt för gruppen.

Gör så här:

Ta fram artiklar som berör ojämställdhet kring det ämne du vill fokusera – exempelvis hälsa, chefskap eller arbetsmarknad. Ta fram olika artiklar som berör olika aspekter av det ämnet. Dela in deltagarna i mindre grupper där varje grupp får en artikel att läsa och reflektera över.

Skicka med dem följande uppgifter/frågor:

  • Utgå från artikeln och lista vilka förväntade egenskaper för kvinnor och män som kan uttydas i texten
  • Vilka effekter kan dessa förväntningar ge? (För exempelvis hälsa, arbetsmarknad, chefskap.)
  • Tar artikeln upp andra jämställdhetsaspekter förutom exempelvis kvinnors och mäns hälsa (om det är det ämnet som fokuseras)?

Be deltagarna att återsamlas och presentera listorna för varandra. Be dem att även tillsammans reflektera kring:

  • Finns det egenskaper som återkommer i alla gruppers listor?
  • Hur tror ni förväntningar påverkar möjligheten på arbetsmarknaden, avancemang, politisk påverkan, möjlighet till god hälsa osv?
  • Hur har dessa artiklar, era listor och era tankar kring villkor på samhällets olika områden, relevans för erat projekt/verksamhet?
  • Hur kan man ta med kunskap om kön i det dagliga arbetet?
  • Uppmärksamma att även om vissa artiklar kanske bara behandlar situationen för ett kön så konstrueras det andra könet ofta som något "tvärtom".

Genom att i en artikel beskriva kvinnor som exempelvis ledsna eller deprimerade så blir bilden av män att de inte är ledsna och deprimerade. Vi konstruerar således kön även i frånvaro av kön.

Om information, eller intervjuer, bara kopplas till ett kön, så säger det även något om vad som är möjligt och vem som "finns". Om information om exempelvis anorexi bara handlar om, och riktas till tjejer, "finns" inte killar med anorexi.

Om övningen

Övningen finns med i rapporten GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Rapporten är framtagen inom projektet ESF Jämt, som drivits av länsstyrelserna med finansiering av Europeiska socialfonden. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022