Jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter - introduktionskurs

Datum: 7 november kl. 09:00-15:00
Plats: Digitalt i Teams

Jämställdhetsmyndigheten anordnar en introducerande dagskurs om jämställdhetsbudgetering i statliga myndigheter. På kursen medverkar Ekonomistyrningsverket (ESV) med en föreläsning om jämställdhetsbudgetering.

En miniräknare i närbild som ligger ovan på en bunt svenska sedlar


Använder vi våra resurser så att alla får del av dem?

För att säkerställa att samhällets resurser kommer alla till del behövs ett jämställdhetsperspektiv i beslut som rör prioriteringar och resursfördelning. Jämställdhetsbudgetering är ett strategiskt verktyg för att sätta fokus på en jämställd resursfördelning. För att nå dit behöver vi skaffa oss kunskap som gör att inkomster och utgifter kan omfördelas för att främja jämställdhet.

Vad är jämställdhetsbudgetering?

Vad är då jämställdhetsbudgetering i förhållande till jämställdhetsintegrering? Vad innebär det för myndigheter som inte har medborgarna som primär målgrupp? Denna kurs är framtagen för att ge en gemensam kunskapsgrund kring vad jämställdhetsbudgetering kan innebära för statliga myndigheter.

Som en del av kursen håller ESV en föreläsning om jämställdhetsbudgetering som ett jämställdhetsperspektiv på verksamhetens resursfördelning och dess konsekvenser för jämställdheten. ESV presenterar olika sätt att ta sig an arbetet med jämställdhetsbudgetering inom myndighetens verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med en roll som påverkar resursfördelningen i myndighetens verksamhet.

Vi välkomnar dig som har:

  • Ett chefsansvar för budget i en del av kärnverksamheten, exempelvis avdelnings- eller enhetschef på en statlig myndighet eller prefekt/dekan eller motsvarande inom högskolan. 

  • En central funktion, exempelvis controller, med ansvar för processer för styrning, planering, uppföljning och analys av verksamheten.  

Det går bra att anmäla två personer tillsammans från en myndighet, exempelvis en chef och en controller (det är dock inget krav). 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:   

  • Jämställdhetsbudgetering som verktyg i arbetet med strategin jämställdhetsintegrering. 
  • Olika sätt att ta sig an arbetet med jämställdhetsbudgetering inom myndighetens verksamhet. 
  • Exempel på hur myndigheter och lärosäten arbetat med jämställdhetsbudgetering. 

Praktiskt

Tid: 7 november 2024 kl. 9.00-15.00 
Digitalt i Teams.

Förberedelser

Kursen är på introducerande nivå men kräver viss förkunskap kring svensk jämställdhetspolitik och vad jämställdhetsintegrering som strategi innebär.  

Du förbereder dig genom att gå vår kostnadsfria webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter, som riktar sig till anställda i offentlig sektor och är på grundläggande nivå. 

https://webbutbildning.jamstalldhetsmyndigheten.se/jamstalldhetsintegrering-i-offentlig-sektor-pa-60-minuter

Inför kursen är det också bra om du sätter dig in i din myndighets arbete med jämställdhetsintegrering. Ställ dig gärna frågan: har min myndighet vidtagit åtgärder som lett till omfördelning av resurser, inom arbetet med jämställdhetsintegrering hittills? 

Kostnad 

3 800:-ex.moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande funktion.  

Anmälan

Anmälningsdatum och anmälningsformulär kommer att publiceras här efter sommaren. 

Kontaktpersoner

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamstalldhetsmyndigheten.se. Observera att du inte kan anmäla dig via mejl.

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: Sebastian.kallstrand@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 8 mars 2024

Senast uppdaterad: 29 april 2024