Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten

Vi erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 11 april och 8 maj 2024. Kursen genomförs digitalt.

Bild på en gågata i Umeå centrum med människor som går, leder en cykel coh går med barnvagn.

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande funktion vid en statlig myndighet eller ett lärosäte. Du har personalansvar och/eller leder, styr och utvecklar verksamheten utifrån ekonomiska ramar.

Kursen syftar till att höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet. Den är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Du kommer dock att behöva förbereda dig genom att genomgå en kort webbutbildning (se nedan). 

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

  • Sveriges jämställdhetspolitik
  • jämställdhetsintegrering som strategi
  • hur du kan förstå din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

Kursen innehåller:

  • Ett förberedande moment: att genomgå vår webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter
  • Två digitala halvdagar som består av både genomgångar, samtal och reflektioner i grupp.
  • En uppgift mellan första och andra tillfället som handlar om att använda din nya kunskap på ett konkret sätt i den egna verksamheten. 

Kostnad

3 800 kronor exklusive moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Om du avbokar efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften. Om du inte avbokar alls, eller deltar vid kursens första moment debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

Tider

Kurstillfället består av två moment. Du deltar alltså vid båda datumen.

Moment 1:11 april
Moment 2: 8 maj

Kursen pågår kl. 8.45-12.00 men alla är välkomna till tekniktest 8.30.

Sista anmälningsdag var 28 mars

Kontakt

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamstalldhetsmyndigheten.se

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: 
sara.nilsson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 26 januari 2024

Senast uppdaterad: 5 april 2024