Kampanjen Tillsammans mot våld ska sprida information om stöd till våldsutsatta

För andra året lanserar Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med länsstyrelserna, samt i år även myndigheterna Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen kampanjen Tillsammans mot våld. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare.

Materialet består av bildspel som kommer att rulla på skärmar i matbutiker runt om i landet. Kampanjen rullar även som annonser på sociala medier. Där visas övergripande information till våldsutsatta och våldsutövare om var de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Kampanjen på butikernas skärmar pågår i en månad.

– Det är viktigt att alla våldsutsatta nås av information och stöd. Därför är denna satsning viktig för att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Samtidigt som kampanjen rullar på butikernas skärmar skickar myndigheterna ut ett kampanjpaket till Sveriges kommuner, så att de kan förstärka satsningen med lokal information i sina kanaler. Paketet består bland annat av affischer och bildspel, som kan kompletteras med information om lokala stödfunktioner för våldsutsatta och våldsutövare. 

– Att nå ut med information om socialtjänsten, Kvinnofridslinjen och andra verksamheter och organisationer dit våldsutsatta kan vända sig är viktigt. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt, både de som arbetar nationellt, regionalt och lokalt, sprider informationen på så många platser som möjligt. Våldsutsatta ska kunna få stöd utifrån sina rättigheter och behov oavsett var i landet de bor, säger Mikael Thörn.

Förhoppningen är att kommuner runt om i Sverige gör egna kampanjer från den 15 november som täcker upp och stärker den nationella satsningen. Tanken är också att materialet består, och finns kvar för användning även långt efter att kampanjen avslutats.

Den här informationssatsningen är en del i arbetet att informera och nå våldsutsatta personer som är i behov av stöd och hjälp. Genom att sprida stödnummer i butiker, genom affischering och spridning i sociala medier så är förhoppningen att nå en bred målgrupp.

Ta del av kampanjmaterialet

Kampanjmaterial för Tillsammans mot våld 

Effekter av covid-19-pandemin

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 15 november 2021

Senast uppdaterad: 20 november 2023