Forskningsöversikt om politikens digitalisering ur ett jämställdhetsperspektiv

Den här underlagsrapporten är en forskningsöversikt om politikens digitalisering och dess effekter i form av hot, hat och trakasserier ur ett jämställdhetsperspektiv och har tagits fram av filosofie doktor Malin Holm, Uppsala universitet. Analysen pekar på att sociala medier idag är den arena där flest övergrepp mot politiker sker, vilket kan få allvarliga konsekvenser för demokratin.

De slutsatser som framförs i rapporten är rapportförfattarens egna och utgör inte Jämställdhets-myndighetens uppfattning

Jämställdhetsmyndigheten publicerar flera olika typer av rapporter. Underlagsrapporter från externa forskare eller aktörer fungerar som ett kunskapsunderlag.

Publikation är ett underlag till huvudrapporten Steg framåt och nya utmaningar – resultatrapporten 2023.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 21 april 2023

Senast uppdaterad: 29 juni 2023