Analys av den könssegregerade arbetsmarknaden

Denna rapport utgör en del av redovisningen av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, lämna förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Underlagsrapporten diskuterar förutsättningar för en bredare rekryteringsbas till välfärden.

Utmaningen med kompetensförsörjningen till välfärden behöver i större utsträckning kopplas samman med jämställdhetsproblem kopplat till löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö i sektorn. Analysen visar att könsbundna studie- och yrkesval är ett komplext problem som kräver åtgärder på flera områden. I denna rapport redovisas analys av den könssegregerade arbetsmarknaden.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Så ska fler välja jobb i välfärden.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 27 april 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024