Regionala företagsstöd och kvinnors företagande

Underlagsrapporten analyserar regionala företagsstöd ur ett jämställdhetsperspektiv.

Analysen är en fortsättning på tidigare analys av statligt fördelade företagsstöd som Jämställdhetsmyndigheten genomfört inom ramen för den fördjupade uppföljningen av ekonomisk jämställdhet.

Denna rapport är en underlagsrapport till Jämställdhetsmyndighetens resultatrapport 2024.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 22 april 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024