Försäkringskassan ska verka för ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2022

Försäkringskassan och fyra andra myndigheter ska 2019-2022 arbeta för att förbättra upptäckten av sådant våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De fyra andra myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Utgångspunkt för arbetet är de resultat som kom fram i ett tidigare gemensamt uppdrag, som Socialstyrelsen redovisade våren 2019. Du hittar rapporten på Socialstyrelsens webbplats. I sökrutan på startsidan skriver du: Plan för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.

Startdatum: 29 augusti 2019

Slutdatum: 31 mars 2022

Försäkringskassan

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete