Utbildningsinsatser till universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att ta fram utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det ingår att också ta upp frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, med Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, och med andra relevanta lärosäten. Myndigheten ska hämta in synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Socialstyrelsen, och från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 21 januari 2021

Slutdatum: 15 april 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete