Jämställda arbetsplatser med Develoop

Develoop är digital verktygslåda för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på jämställdhet.

Många av företagens utmaningar med kompetensförsörjning och utvecklingspotential beror på ojämställdhet. Ojämställdhet kostar företagen pengar genom konsekvenser såsom slarv, bristande säkerhet, vantrivsel, tystnadskultur och ohövlig arbetsmiljö.

Develoop ger dig som arbetsgivare stöd i att skapa en inkluderande arbetsplats med ett jämställdhetsperspektiv. Det är ett digitalt verktyg som vill ge snabb, konkret och användbar hjälp till alla de som driver företag med ambition att det ska gå bra.

Develoop är ett treårigt EU-finansierat projekt där Region Norrbotten är projektägare.

I denna digitala verktygslåda hittar du exempel, kunskaper, metoder och rekommendationer. Det går att ta del av hur andra arbetat med ojämställdhet i sina företag och det finns läshänvisningar och checklistor. 

Här finns verktyget

Gå till Develoop

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Sexuella trakasserier

Prostitution och människohandel

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 26 september 2022

Senast uppdaterad: 27 september 2022