Rätt till jämställd utbildning

Ett reflektionsmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för dig som har ansvar för eller arbetar i förskolan, skolan eller utbildning för vuxna.

Här kan du och din verksamhet läsa om och tillsammans reflektera över jämställdhet i skolan, och hur den kan påverkas av normer och värderingar. 

Det är ett kunskapsunderlag i form av korta webbtexter och filmer. Här finns också reflektionsfrågor som hjälp för att analysera jämställdhetsarbetet i er egen verksamhet. 

Ämnesinnehåll:

  • Lagar, konventioner och politik
  • Jämställdhet och funktionsnedsättning
  • Psykisk hälsa och studieresultat
  • Tillgång till stöd
  • Sexuella trakasserier och könsrelaterad otrygghet
  • Vuxnas bemötande

Några exempel på reflektionsfrågor:

  • Hur arbetar ni för att synliggöra kön och funktionsnedsättning i ert arbeta med att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier?
  • Hur verkar ni för ledning och stimulans?
  • Hur följer ni upp stödet till flickor och pojkar med funktionsnedsättning i ert systematiska kvalitetsarbete?

Du får också tips på vidare läsning och mer stöd. 

 

Här finns verktyget

Rätt till jämställd utbildning

Jämställdhetsintegrering

Utbildning

Publiceringsdatum: 7 mars 2023

Senast uppdaterad: 7 mars 2023