Webbstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har tagit fram ett webbstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbstödet består av
  • Kunskap om våld
  • Lärande exempel exempel som inspirerar i arbetet
  • Material för ditt program

Webbstöd för lärosäten finns på NCK:s webbplats

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 februari 2023

Senast uppdaterad: 28 februari 2023

Film om webbstöd för lärosäten

Denna två minuter långa film beskriver webbstödet och dess olika delar.