En förälder blir till

Alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det förutsätter att personalen som möter dem är kompetent och normmedveten. En förälder blir till är ett verktyg som kan främja jämlikt och jämställt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Verktyget bygger på forskning, riktlinjer och erfarenheter av verksamhetsutveckling där utgångspunkten är olika situationer som kan uppstå i mötet mellan barn, deras vårdnadshavare och personal.

Fyra teman

  • Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja och uppmuntra delaktighet.
  • Stjärnfamiljen – om att möta olika familjekonstellationer och de egna föreställningarna om vad en familj är.
  • Kulturell medvetenhet – om att möta familjer från länder och sammanhang som jag själv kanske inte vet så mycket om.
  • Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.

Utöver dessa tematiska kapitel finns kapitlet Ord & bild som innehåller flera övningar och konkreta tips för att inventera hur det ser ut i verksamheten idag, i allt från hemsidan till lekhörnan i väntrummet. Vad signaleras i texter och bilder? 

Eftersom ett utvecklingsarbete kan vara krävande finns också kapitlet Hjälp!!! som stöd om gruppen kör fast eller befinner sig i olika tillstånd i processen och det kärvar. 

Vem verktyget är till för 

Alla som arbetar med barn och familjer kan använda verktyget. Det kan vara barnmorskemottagningar, barnavårdcentraler och familjecentraler. Även personal på förlossningsavdelningar, BB och barnsjukvården kan vara med, samt många fler.
Olika verksamheter använder verktyget på olika sätt. Det finns en utarbetad metod från Västra Götalandsregionen som du kan läsa mer om direkt i verktyget.

 

Här finns verktyget

En förälder blir till hittar du på Västra Götalandsregionens Vårdgivarwebb. Det går också att kontakta VG region för att arbeta med verktyget i större skala i verksamheten, de kan hjälpa till med mer material. 

En förälder blir till

 

Liknande verktyg

Tillsammans- samtal om förhållandet och föräldraskapet är ett verktyg som kan främja jämlikt och jämställt föräldraskap genom utbildning och reflektion. Det riktar sig till dig som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar och där du leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd

Hälsa

Publiceringsdatum: 19 augusti 2021

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023