En vanlig man

Att förmedla kunskaper om genus behöver göras på sätt så deltagare känner sig berörda. Denna metod fokuserar särskilt på män och maskulinitet.

Gör så här:

Skriv upp "vanlig man" i mitten på tavlan. Fråga deltagarna: Vad skulle hundra slumpvis utvalda personer på stan säga utmärker en vanlig man (utseende, egenskaper, jobb etc)? Tydliggör att det handlar om föreställningar i samhället i stort – de vi får om vi slår ihop hundra slumpvis utvalda personer. Skriv ner deltagarnas svar i en lista. Skriv sedan till vänster om listan ”manlig man” och fråga samma sak. Skriv ner deras svar.

Skriv sedan ytterligare till vänster "övermanlig man" och be om hundra slumpvis utvalda personers svar. Detta kan behöva förklaras – att det kan vara en ”macho-man” som kanske gått lite för långt. Skriv sedan ”omanlig man” till höger om vanlig man och fråga på samma sätt som tidigare samt skriv upp svaren.

Gör gruppen uppmärksam på att det som står under ”omanlig man” ofta likväl skulle kunna stå under ”kvinna” – att vi bygger definitionen av manlighet på att det är motsatsen till kvinnlighet. Passa även på att nämna heteronormen – att det i definitionen av manlighet inbegriper åtrå av en kvinnlig kvinna.

Skriv sedan ”Bra person/bra vän” och be deltagarna säga vad hundra slumpvis utvalda personer på stan skulle säga om detta. Reflektera sedan tillsammans över listorna:

  • Vilken kolumn liknar den om bra person/vän?
  • Vad får det för konsekvenser att män förväntas sträva mot något som inte är förenligt med att vara en bra person?
  • Hur formar förväntningar på manlighet män? Hur formar förväntningar på manlighet kvinnor?
  • Vilka ord i kolumnerna kan kopplas till makt/har med makt att göra?
  • Finns det olika förväntningar på olika män, exempelvis utifrån ålder eller etnicitet? Hur ser statusen ut mellan dessa olika förväntningar?
  • Kan män leva upp till alla förväntningar om manlighet?
  • Vilka ideal går det att bryta mot? Vilka är svårare?
  • Vad kan avsteg från manlighet få för konsekvenser för män?


Avsluta gärna med ett citat från Nils 18 år ur boken Killar av Annica Bergdahl:

"Vi killar har lärt oss att omtanke är något dåligt, ett tecken på svaghet. Vi ska aldrig slappna av för då får folk reda på vad som döljer sig inne i oss. Hela mansrollen går ut på att förtrycka det kvinnliga inom oss. Det leder till att man är en halv person, utan förmåga att prata, söka hjälp eller lita på folk. Och det leder till att man förtrycker allt kvinnligt utanför sig själv också. Den här synen på mannen skapar ett känslolöst fängelse. Ingen följer mansidealet helt men ändå är det det idealet som sätter grunddragen för hur en kille ska vara. Killar ska vara hårda tuffa, ständigt kåta, fria, oberoende, känslolösa och ensamma. Men dom måste inte vara så. Jag tror på att det är samhället som formar människor. Om man bara gör så gott man kan genom sitt sätt att vara, förändras det. Det är ju jättebra att gå nära andra människor, visa tillgivenhet och vara mjuk annars pajar vi. Det är inte starkt att bli en jävla zombie."

Om övningen

Övningen finns med i rapporten GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Rapporten är framtagen inom projektet ESF Jämt, som drivits av länsstyrelserna med finansiering av Europeiska socialfonden. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022