Genderbudgetering synliggjorde skillnader i vård

En studie som genomfördes på Nora vårdcentral visade att män med svårläkta sår får mer vård och fler remisser till sjukhus av distriktsläkaren än kvinnor. Skillnader i behandling som inte är medicinskt motiverade kan leda till onödigt lidande för patienter och onödiga kostnader för regionen.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Genderbudgetering synliggjorde skillnader i vård

Ekonomi

Hälsa

Publiceringsdatum: 26 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022