Genushanden stöder jämställd sjukskrivning

För att undvika förutfattade meningar om kvinnor respektive män i samband med sjukskrivningar, utvecklade Skurups vårdcentral Genushanden. Varje finger representerar en fråga som bör ställas till både kvinnor och män i mötet med patienten.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Genushanden stöder jämställd sjukskrivning

Hälsa

Publiceringsdatum: 25 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022