Heltidsarbete som norm – viktigt för jämställdheten

I projektet Heltidsresan samarbetar SKR och Kommunal för att heltidsarbete ska bli norm. Det är i högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. Med fler medarbetare som arbetar heltid, minskar också rekryteringsbehoven.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Heltidsarbete som norm – viktigt för jämställdheten

Obetalt hemarbete

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 22 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022