Istället för eldsjäl: Hedemora styr mot jämställdhet

En utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Hedemora kommun har byggt in jämställdhet i styrsystemet.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Istället för eldsjäl: Hedemora styr mot jämställdhet

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 22 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022