Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka i regionen

Region Gotland genomför en temavecka varje år då handläggare och controllers tillsammans analyserar regionens statistik, för att få syn på eventuell ojämställdhet i regionens verksamhet. Det är ett led i att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka i regionen

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 22 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022