JämKART

JämKART står för JämställdhetsKARTläggning. Metoden kan användas för att ge en snabb överblick av en verksamhets betydelse för jämställdheten och för att underlätta bedömningar av hur långt jämställdhetsarbetet har kommit hittills.

Metoden ger även möjlighet att komma fram till förbättringsåtgärder som kan läggas till i en eventuell aktivitetsplan för jämställdhetsintegrering. JämKART kan med fördel användas för att göra översikter av verksamheter inför val och prioritering av djupare jämställdhetsanalysarbete.

Metodens syfte är att ge en överblick över vilka verksamheter som är viktiga för jämställdheten, hur verksamheten redan medverkar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen och vilka förbättringsåtgärder som behöver göras för att målen ska uppnås.

Gör så här:

  1. Inventera jämställdhetspåverkanHär ser ni på vilka delar av verksamheten som har betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män, både direkt och indirekt.

  2. Undersök bidraget till jämställdhetenI det här steget ser ni vidare på om er verksamhet kan bidra till en ökad jämställdhet. Här kan det vara bra att utgå ifrån de jämställdhetspolitiska målen.

  3. Bedöm dagslägetHär skattar ni hur långt arbetet med jämställdhetsintegrering har kommit inom verksamheten i dagsläget.

  4. Hitta fördelar och hinderI det här steget listar ni fördelar och hinder för arbetet med jämställdhet i verksamheten.

  5. Bedöm förbättringspotentialenHär utgår ni ifrån er lista på fördelar och hinder för att bedöma vad för förbättringspotential som finns.

  6. Planera förbättringsåtgärderI det här steget bestämmer ni vilka åtgärder som ska genomföras. Här ingår att fastställa vem som har ansvar och när det ska vara gjort, med en utgångspunkt i vad som är praktiskt genomförbart.

Verktyget JämKART kommer ursprungligen från JämStöds praktika, metodbok för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15). 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 juni 2022

Senast uppdaterad: 23 juni 2022