Jämställdhetsbokslut ger systematisk uppföljning

Det årliga jämställdhetsbokslutet ger Uppsalas politiker en bild av jämställdhetsutmaningar bland kommunens invånare och anställda och visar resultaten som uppnåtts. Bokslutet förenklar kommunens arbete med att driva på och följa upp åtagandet om jämställdhetsintegrering.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Jämställdhetsbokslut ger systematisk uppföljning

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 11 november 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022