Jämställdhetspris driver förändring

Många organisationer delar ut jämställdhetspris för att belöna goda insatser och sprida positiva exempel. Men kan priset i sig också leda till ökad jämställdhet? Här beskrivs några olika pris, vad som belönas och vilka erfarenheter som dragits för att det ska sprida positiva ringar på vattnet.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Jämställdhetspris driver förändring

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 25 oktober 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024