Luleå kommun ställer jämställdhetskrav i upphandlingen

Bättre fart i leverantörernas eget jämställdhetsarbete och en kommunal bildbank med genusmedvetna bilder. Det är två konkreta effekter av Luleå kommuns arbete med att ställa jämställdhetskrav i sin upphandling.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Luleå kommun ställer jämställdhetskrav i upphandlingen

Ekonomi

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 21 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022