På lika villkor - jämställdhet genom livet

Detta läromedel för gymnasiet fokuserar på jämställdhet i arbetslivet. Syftet är att undervisningsmaterialet ska bidra till att gymnasieelever gör medvetna val i sina kommande arbetsliv, val som baseras på kunskap om villkor och strukturer kring jämställdhet och inte på allmänt tyckande.

Materialet utgår från Sveriges jämställdhetspolitiska mål och dess sex delmål. De ligger som grund när röster från myndigheter, civilsamhälle och arbetslivet konkretiserar vad målen innebär i vardagen. På så sätt bryts svepande målformuleringar ner till en kontext i vardagen som gymnasieelever kan relatera till.

Alla undervisningsmaterial från Arena Skolinformation utgår från GY11, läroplanen för den svenska gymnasieskolan. ”På lika villkor- jämställdhet genom livet” är användbar i ämnen på både praktiska program som teoretiska, i temaarbeten och studie- och yrkesvägledning. Den passar framförallt inom historia och samhällskunskap, vilka är ämnen som alla elever på de nationella programmen undervisas i.

Här finns verktyget

Du hittar det på Arenagruppens webbplats. Läromedlet finns som e-bok, men också i A4 och A5-format. Du kan beställa tryckt exemplar kostnadsfritt. Det finns också en tillhörande lärarhandledning. 

Utbildning

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022