Planera, organisera och följ upp - vägledning för jämställdhetsintegrering i myndigheter

Vägledningen ger en översiktlig introduktion till hur arbete med jämställdhetsintegrering kan planeras, organiseras och följas upp.

Vägledningen är ett stöd för dig som ansvarar för jämställdhetsarbete inom din verksamhet, det vill säga du som är chef på statliga myndigheter inklusive länsstyrelser och lärosäten. Den vänder sig också till dig som arbetar med att planera och organisera arbete med jämställdhetsintegrering eller ansvarar för planering och uppföljning. 

I vägledningens första del ges en introduktion till jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den andra delen beskriver de förutsättningar som behöver finnas för att arbetet ska ge resultat och effekter. Den tredje delen handlar om jämställdhetsintegrering i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Till varje rubrik finns länkar till fördjupande material, lärande exempel och eller reflektionsfrågor som kan vara ett stöd i arbetet. Sist i dokumentet finns en självskattning, vars frågor bygger på reflektionsfrågorna men är formulerade för att möjliggöra värdering.

Här finns vägledningen

Läs vägledningen på webben eller ladda ner den som pdf. Planera, organisera och följ upp - Vägledning för jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 26 september 2022

Senast uppdaterad: 20 mars 2024