Policy för jämställd sponsring inom idrott

En analys av idrottsverksamheten i Jönköpings kommun ledde till jämställd sponsring i kommunens bolag och ett samarbete med idrott och företag i länet för att skapa förändring. Fagersta och Eskilstuna har skrivit in krav i sponsringspolicyn för att medlen ska fördelas jämställt.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Policy för jämställd sponsring


Ekonomi

Publiceringsdatum: 22 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022