Policy för jämställd sponsring

Tidigare gick 90 procent av sponsringsmedlen från Vätterhem AB i Jönköping till killar som spelar fotboll. Förändringen från “korridorbeslut” till tydlig policy och ansökningsprocess har lett till en jämn fördelning av sponsorstödet mellan tjejer och killar.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Policy för jämställd sponsring

 

Ekonomi

Publiceringsdatum: 28 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022