Politiska beslut driver på jämställdhetsarbetet

Region Värmland vill att länet skall vara attraktivt och inkluderande och att regionen ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Politiska beslut om jämställdhetsintegrering ger arbetet genomslag på olika nivåer och i olika verksamheter.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Politiska beslut driver på jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 26 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022