Skrivhjälp för jämlik text

En rad styrdokument anger att vården ska vara jämlik, men samtidigt visar forskning och statistik att vi har lång väg kvar innan vi har nått det målet. Ett första steg kan vara att granska vårdens texter.

Vårdens texter kan många gånger bli bättre om vi:

  • Använder bilder och skriver på ett sätt som inkluderar och välkomnar fler människor,
  • Gör informationen tillgänglig för fler personer,
  • Undviker stereotypa bilder av människor,
  • Synliggör och kritiskt granskar normer.

Verktygets olika delar

Skrivhjälp del 1 - Dokumentanalys

Ger en bakgrund till normer och normkritik, förklarar hur normkritik och jämlik vård hänger ihop och tar upp olika frågor som du kan ställa när du analyserar dina texter.

Skrivhjälp del 2 - Skrivtips

Här får du konkreta tips på hur du kan bearbeta texter och bilder på ett normkritiskt sätt.

Analysmallar

Analysmallar (kvalitativ, kvantitativ, för statistik samt för bilder) som en hjälp i analysarbetet.

 

Här finns verktyget

Handboken har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård och den finns på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb.

Skrivhjälp för jämlik text

Liknande verktyg

Schyst! är en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Det även finns ett arbetsmaterial att utgå ifrån om du vill arbeta med frågorna i din organisation.

 

Hälsa

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023