Examensmål är en framgångsfaktor för ökad upptäckt av våld

Införandet av kunskapsmål kring mäns våld mot kvinnor i särskilda utbildningar har varit en framgångsrik insats för ökad upptäckt av våld. Det visar Jämställdhetsmyndighetens rapport.

Sedan examensmålet om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer införts för åtta utbildningar, har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stötta arbetet på universitet och högskolor.

Nu redovisas resultat i uppdragets slutrapport som visar att införandet varit avgörande för att studenter får utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Samtliga program har implementerat examensmålet, och lärarna undervisar och examinerar enligt instruktion.

– Flera program som arbetat med införandet har även utvecklat lärandet och inkluderat fler kurser som skapat en röd tråd genom utbildningen. Detta visar att examensmålet lett till en djupare förståelse av hur viktig kunskap om mäns våld mot kvinnor är, säger Johanna Larsson.

Johanna Larsson, som är ansvarig utredare för uppdraget vid Jämställdhetsmyndigheten, menar samtidigt att det kvarstår en del arbete för att införandet av examensmålet ska få full effekt.

– De flesta lärosätens utbildningar utgår från en mans våld mot en kvinna i en nära relation. Här är det viktigt att förstå och lära ut vad som ryms inom paraplybegreppet mäns våld mot kvinnor. Att det förutom att visa på att det är ett strukturellt problem även innefattar olika våldsformer och utövas i bland annat våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel.

Fler yrkeskategorier föreslås

En viktig rekommendation som förs fram i slutrapporten är att införa examensmålet för fler utbildningsprogram. De yrkeskategorier som nämns som prioriterade är bland annat förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare och barnmorskor.

– Vi ser att dessa yrkeskategorier har stora möjligheter att kunna upptäcka våldserfarenhet. Om fler yrkesverksamma har kunskap om våld kan fler som lever med våld identifieras och få det stöd och den hjälp som behövs.

Enligt Johanna Larsson är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer viktigt på många nivåer i samhället. Studenter behöver kunskapen för att vara redo för arbetslivet, men de kan också få användning av kompetens kring frågorna i privatlivet.

– En viktig aspekt är att allmänheten känner till att professionerna har kunskap om mäns våld mot kvinnor så att de vet var de kan vända sig, för att lyfta en fråga, för att få stöd.

Hon avslutar med att poängtera att Sverige är ett föregångsland genom införandet av examensmål i enlighet med Istanbulkonventionen och att detta motiverar insatser för internationell kunskapsspridning.

Läs rapporten Utbildning leder till ökad upptäckt av våld.

Yrken med kunskapskrav om mäns våld mot kvinnnor

Examensmålet som infördes i högskoleförordningen (2018) gäller fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Även tandhygienistexamen fick samma kunskapsmål (2019).

 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 15 april 2024

Senast uppdaterad: 15 april 2024