Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

Region Kalmar har tagit fram en mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen stödjer verksamheterna att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är viktigt att tänka på.

TA DEL AV EXEMPLET PÅ SKR:S WEBBPLATS

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 februari 2023

Senast uppdaterad: 28 februari 2023