Följ pengarna!

Hur fördelas resurser mellan kvinnor och män? Verktyget Följ pengarna! beskriver steg för steg hur du går tillväga för att granska budgetar och verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hur fördelas resurser mellan olika verksamheter eller individer? Med hur mycket pengar stödjer den offentliga resurstilldelningen kvinnor och män, flickor och pojkar? En effektiv metod för att synliggöra och förändra resursfördelningen är att jämställdhetsgranska budgetar. Genom att följa pengarna kan politiker och beslutsfattare ställas till svars och vi kan nå en mer jämställd fördelning av samhällets resurser.

Följ pengarna! är ett metodmaterial och kunskapsstöd för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovisningar på lokal och regional nivå. Materialet går igenom samhällets jämställdhetsåtaganden och vad jämställd budgetering är. Det visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument och årsredovisningar är uppbyggda, och går steg för steg igenom hur de kan granskas. Det ger också exempel på hur vi som medborgare kan påverka våra folkvalda politiker och beslutsfattare att fördela resurser rättvist och jämställt.

Materialet är utformat för att kunna användas av privatpersoner, kvinnoorganisationer och civilsamhället, men är också användbart för politiker, förtroendevalda och alla som arbetar med budgetprocesser.

Här finns verktyget

Följ pengarna! finns att ladda ner som pdf från Sveriges Kvinnolobbys webbplats. Det finns även på engelska, och det finns kontaktuppgifter att använda för att beställa materialet i tryckt format. 

Tips!

Med ett nytt mätverktyg får Lycksele kommun en bild av hur fritidsresurserna fördelas mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Läs mer i exemplet Lycksele har koll på resursfördelningen.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024