Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

TCO har tagit fram en handbok för dig som är fackligt förtroendevald eller på annat sätt jobbar mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det finns även filmer i utbildningssyfte och fördjupningsmaterial.

Under hösten 2017 kom många vittnesmål om sexuella trakasserier på bland annat arbetsplatser under hashtaggen #metoo. Kollegor och medarbetare i bransch efter bransch klev fram i gemensamma upprop och vittnade om vad de utsatts för och krävde att det skulle ta slut, att vi ska uppnå nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det var i kölvattnet av det som TCO tog fram Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Ingen på en arbetsplats ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier och repressalier och ansvaret för det ligger helt på arbetsgivaren. Genom förebyggande arbete kan man se till att det inte sker. Ett aktivt förebyggande arbete kräver ständiga kontroller för att man ska kunna rensa bort allt som kan innebära en risk för sexuella trakasserier. Om en misstanke om sexuella trakasserier eller repressalier har kommit arbetsgivaren till känna så måste arbetsgivaren omedelbart ingripa med utredning och för att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Målgrupp

Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet är till för att vägleda dig som är fackligt förtroendevald i ditt arbete mot sexuella trakasserier. Se den som en guide i detta viktiga arbete.

 

Här finns verktyget

Handboken laddas ner som pdf från TCO:s webbplats. Om du är fackligt förtroendevald inom ett TCO-förbund kan du även beställa den i tryckt format. Här hittar du även en fördjupning om du vill läsa vidare. 

Här hittar du också en utbildning i videoform som heter Hur motverkar du sexuella trakasserier? Den består av sex filmer som med fördel kan ses i grupp. Den riktar sig till dig som är regionalt eller lokalt arbetsmiljöombud eller skyddsombud på din arbetsplats.

 

 

Sexuella trakasserier

Utbildning

Publiceringsdatum: 2 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022