Jämställdhet - vad är det och hur uppnår vi det?

Detta är en webbaserad utbildning och ett stöd i jämställdhetsarbetet för handläggare, sakkunniga och andra tjänstepersoner i Linköpings kommun. Innehållet är dock relevant för alla, och materialet kan fungera som inspiration för andra kommuner.

Linköping kommun arbetar aktivt för att främja jämställdhet och har som mål att vara en kommun som uppfyller de sex nationella jämställdhetspolitiska målen samt lever upp till CEMR-deklarationen och Agenda 2030.

Som ett led i det arbetet har de tagit fram det här materialet, som svarar på frågorna:

  • Vad är jämställdhet?
  • Varför jämställdhet?
  • Hur skapar vi jämställdhet?

Jämställdhetsintegrering

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 7 oktober 2022

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022