Krafttag mot sexuella trakasserier på festival i Malmö

Sexuella trakasserier och övergrepp framför allt mot tjejer i samband med musikfestivaler fick stor uppmärksamhet 2016. Det här fick Malmö stad att vidta konkreta åtgärder inför Malmöfestivalen samma år. Resultatet blev att flera olika brott minskade och att fler unga kände sig trygga.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Krafttag mot sexuella trakasserier på festival i Malmö

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 26 oktober 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024