Makt, sex och skolan - en guide för elevhälsan

Kvinnolobbyn har tagit fram en guide för personal inom elevhälsan för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.

Guiden fokuserar särskilt på tre områden där ett starkt jämställdhetsperspektiv behövs:

– Samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv
– Porrkritik och hur du som skolpersonal kan samtala med elever om porr
– Hedersproblematik och vad du som skolpersonal kan göra

Guiden har tagits fram inom projektet Makt, sex och skolan som finansierats av Skolverket.

 

Här finns handledningen

På Sveriges Kvinnolobbys webbplats kan du ladda ner handledningen som pdf, och du kan också ladda ner affischer och se inspelade föreläsningar från en konferens som ägde rum inom projektet att ta fram den här guiden.

Makt, sex och skolan - en guide för elevhälsan

 Liknande verktyg

Webbutbildningen Studenters rätt i högskolan från Diskrimineringsombudsmannen (DO) belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik och planmässigt arbete i högskolan.

Utbildning

Hedersrelaterat våld och förtryck

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022