Normspelet - för jämlik vård

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal? Har det betydelse för vilken vård patienterna får? Det här är frågor som är centrala i Normspelet – en utmaning för en jämlik hälso- och sjukvård och som är ett diskussionsmaterial för alla som möter patienter och deras närstående.

Normspelet har utvecklats av Kunskapscentrum för jämlik vård då det funnits en efterfrågan inom flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården att få ett material som uppmuntrar till reflektion och samtal kring normer.

Men hur ska det gå till att använda verktyget i en redan fullspäckad vardag? Det behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. En enda fråga i Normspelet kan räcka för att sätta igång ett samtal på din arbetsplats. Det kan bli ett sätt att få syn på normer, hjälpa varandra att se hur de påverkar oss och dessutom göra något åt dem.

Avsätt tio minuter av nästa arbetsplatsträff och dra ett kort!

Här finns övningen

Övningen kommer i form av en pdf som du kan skriva ut. Du hittar den här på Västra Götalandsregionens Vårdgivarwebb.

Liknande övningar

Teflontestet visar på olika områden man upplever friktion och brott mot olika normer och av vilka anledningar. Friktioner kan vara allt från obehag, ovälkommet stirrande eller nonchalerande till tydlig diskriminering, hot och våld.

 

Hälsa

Publiceringsdatum: 2 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022