Nybro stärker samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

I Nybro kommun samverkar barn- och vuxenhandläggare i team runt barnfamiljer då det förekommer uppgifter om våld. Arbetssättet har lett till mer samsyn och tryggare insatser – både för barn och våldsutsatta föräldrar.

TA DEL AV EXEMPLET PÅ SKR:S WEBBPLATS

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Nybro stärker samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 9 februari 2023

Senast uppdaterad: 28 februari 2023