Region Värmland vill få män att prata om manlighet

Hur är det att vara man? När grät du senast? Har du någon att prata med om sex? Genom satsningen En riktig man vill Region Värmland uppmuntra män att diskutera manlighet, normer och jämställdhet.

Mobiltelefoner med app som handlar om frågor om manlighet.

Självmord var den vanligaste dödsorsaken bland unga män i Värmland, män stod för det mesta av våldet och misshandeln, män hade en lägre utbildning än kvinnor och tog ut färre föräldradagar.

– Statistiken visade tydligt vilka problem vi måsta ta itu med och med utgångspunkt i den lägesbilden arbetade vi fram kampanjen En riktig man, berättar Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg i Region Värmland.

Göra jämställdhetsfrågorna lätta och begripliga

Kampanjen lanserades i februari 2017 och består av flera delar: fakta, filmer, diskussionsmaterial i form av en samtalslåda med mera, allt samlat på sajten En riktig man. Syftet var att få igång ett samtal kring frågor om manlighet – bland män. Och att ta fram ett material som är lättbegripligt och samtidigt berör och engagerar män.

"Vi ville att kampanjen skulle kännas i hjärtat och magen, men inte vara skuld- och skambeläggande."

– Vi ville inte leta fel eller beskylla någon utan bara berätta om vilka utslag av ojämställdhet som män drabbas av. Samtidigt ville vi erbjuda ett sätt att komma till rätta med det, att män börjar prata med varandra om svåra saker, säger Marianne Nilsson.

Hockeyn som ingång

För att nå ut brett och till personer om inte vanligtvis engagerar sig i frågor om jämställdhet valde Marianne Nilsson med kollegor att ta hjälp av hockeyn. Värmlands största hockeylag Färjestad lockar 7-8 000 åskådare per match och de flesta i publiken är män.

– I de korta pauserna under matcherna visade vi upp filmer bestående av scener med hockeyspelare. Det kunde vara situationer på isen där de bråkar med varandra eller samtal i omklädningsrummet. På olika sätt, och inte sällan med humor, delade de mig sig av tankar och erfarenheter av att vara man.

Marianne Nilsson tror att det är viktigt att lyfta fram bra förebilder och i kampanjmaterialet förekommer personer, inte bara hockeyspelare, med anknytning till Värmland som gjort val i livet som på olika vis bryter mot mansnormerna.

Killmiddagar

För att få igång samtal bland män lanserade kampanjen en samtalslåda med diskussionsfrågor kring manlighet. Upplägget har inspirerats av konceptet killmiddag som organisationen Make Equal jobbat fram. Det är helt enkelt ett upplägg där män samlas och äter och pratar om allt från våld och porr till föräldraskap och ensamhet.

– Samtalsmaterialet nått ut till många olika grupper i samhället: kommunpolitiker, polisen, gymnasieskolor, idrottsrörelsen, företag och pensionärer. Gemensamt är att de alla på något sätt, genom killmiddagar, frukostträffar eller andra sammanhang mötts och diskuterat manlighet. Enbart på lanseringsdagen skedde omkring 60 samtal med 300 deltagare i regionen, säger Marianne Nilsson.

Efter hand utvecklade Region Värmland även en app med samma frågeställningar som samtalslådan och kan användas både individuellt och i grupp. I appen går det också att se vad andra svarat på de olika frågorna. Frågorna har anpassats till två åldersgrupper: yngre än 15 år och äldre än 15 år.

Effekter?

– Vi har inte gjort någon utvärdering än men vi vet att många använder materialet. Bland annat har vi fått rapporter från skolor som arrangerar frukostar med samtalsfrågorna och yrkesverksamma som har sett ett behov på sin egen arbetsplats och testat materialet med gott resultat. Några ambulansförare som haft problem med en machokultur på sin arbetsplats ville testa materialet för att skapa en bättre kultur.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022