Istället för eldsjäl: jämställdhetsintegrering i Kalmar

En stor utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Kalmar har integrerat jämställdhet i planering, uppföljning och kompetensutveckling.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Istället för eldsjäl: jämställdhetsintegrering i Kalmar

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 11 november 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022