Kommunicera schyst

Schyst! är en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Det även finns ett arbetsmaterial att utgå ifrån om du vill arbeta med frågorna i din organisation.

Schyst! lanserades 2014 och har sen dess distribuerats i mer än 25 000 exemplar över hela landet. Den innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare.

Materialet riktar sig inte bara till dem som arbetar som kommunikatörer eftersom de flesta av oss på något sätt jobbar med kommunikation.

Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring mångfald och jämlikhet.

Du får gärna använda bilder och innehåll, men glöm inte att hänvisa till källan.

 

Här finns verktyget

På webbplatsen Schyst.se finns flera tankeväckande handböcker med olika teman som hjälper dig kommunicera medvetet och inkluderande. Välj att läsa, ladda ner, beställa eller bara inspireras. 

Schyst!

Liknande verktyg

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material från Statens medieråd som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara.

Alla ska med - en guide till inkluderande kommunikation är en guide från Länsstyrelsen i Skåne med målet att skapa förståelse och kunskap om inkluderande kommunikation.

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 12 februari 2024