Alla ska med - en guide till inkluderande kommunikation

Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera och förstärka fördomar och normer.

Målet med guiden är att skapa förståelse och kunskap om inkluderande kommunikation för att:

• framställa människor med respekt, värdighet och på lika villkor i text och bild
• spegla samhället och visa på de oändliga variationer som finns,
• visa att alla har en naturlig plats i samhället och får ta plats i det offentliga,
• genom goda exempel förmedla hur vi vill att verkligheten ska se ut och visa vad
som är möjligt.

Här finns verktyget

Alla ska med - en guide till inkluderande kommunikation är en handledning framtagen av Länsstyrelsen i Skåne och finns att ladda ner som pdf:
Alla ska med - en guide till inkluderande kommunikation

Liknande verktyg

Mediegranskning är en övning för att granska text och bild utifrån ett genusperspektiv, men också ur normkritiskt perspektiv.

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material från Statens medieråd som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 2 januari 2023